Zemní práce a nákladní autodoprava Landsinger - představení firmy


V roce 2002 jsme zahájili podnikání v oboru zemních prací. V té době se jednalo zejména o realizaci výkopů, základů staveb, rekonstrukce komunikací a výstavbu kanalizace.

Postupem času jsme služby rozšířili o nákladní autodopravu a bourací práce a demolice jakéhokoliv rozsahu.

Zemní práce


Vzhledem k dobré vybavenosti a pravidelné údržbě strojového parku v oboru zemních prací zajišťujeme komplexní služby spojené s demolicí objektů a bouracími pracemi.

Přijímáme zakázky na výkopové, nakládací a manipulační práce a na terénní úpravy. Nabízíme kompletní realizaci zemních prací včetně prací dokončovacích.

Nákladní autodoprava


V oblasti nákladní autodopravy je hlavním zaměřením přeprava, rozvoz a odvoz materiálů. Jedná se především o sypké materiály – kamenivo, suť, výkopovou hlušinu a písek.

Další oblastí, které se věnujeme je odvoz materiálu na skládku. Odvozem materiálu na skládku se rozumí likvidace a skládkování výkopových materiálů (výkopová hlušina, ornice, suť, beton atd.), stavební suti, dřeva, dřevěných prvků a odpadu.

Autodoprava Landsinger

Zemní a výkopové stavební práce

Vozový park pro nákladní autodopravu Zemní práce - zakládání staveb