Nákladní autodoprava Landsinger


Nákladní automobil Tatra S3 - nakládka zeminy

V oblasti nákladní autodopravy se zaměřujeme zejména na přepravu a prodej sypkých materiálů. Další činností je odvoz materiálů na skládku včetně jejich likvidace.

Sypké materiály jsou suť, výkopová hlušina, písek a jiné.


V oblasti nákladní autodopravy pro Vás zajistíme tyto činnosti:

Vozový park pro nákladní autodopravu


Autodopravu zajišťujeme nákladními vozy Tatra 815 S3 se sklopnou korbou a velkoobjemovými vozy Man a IVECO.


Tato nákladní vozidla používáme pro zemní práce z důvodu jejich dobré kapacity, skvělé prostupnosti a obratnosti v prostoru a ve strmém terénu.


Tatra 815 S3
Nákladní automobil Tatra 815 S3
MAN
Nákladní automobil MAN
IVECO
Nákladní automobil IVECO

V případě vašeho zájmu o služby nákladní autodopravy nás kontaktujte.