Kanalizace, vodovody a plynovody


Nabízíme Vám realizaci pokládky ležaté venkovní kanalizace (PVC, kamenina, beton), provedení revizních a čistících šachet (PVC, beton) včetně výkopových prací, obsypu potrubí pískem, zpětných hutněných zásypů zeminou a finálních terénních úprav včetně osetí travní směsí.

Dále nabízíme realizaci domovních přípojek vody včetně dodávky a osazení vodoměrné šachty, obsypů PP potrubí pískem, uložení signalizační fólie a zpětných zhutněných zásypů výkopovou hlušinou.

Jak na problémy s vodou?


Máte na svém pozemku problémy s vysokou hladinou spodní vody, potřebujete odvést dešťovou vodu z povrchů nebo Vám voda vzlíná do obvodového zdiva?

Nabízíme realizaci drenážních systémů včetně výkopových prací, uložení PVC drenážního potrubí, obsypu potrubí tříděným štěrkem včetně možného obalení potrubí propustnou geotextílií a následných zpětných zásypů.

Tyto zemní práce realizujeme s následujícími stroji:


traktorbagr
traktorbagr
otočné rypadlo kolové
otočné rypadlo kolové

V případě Vašeho zájmu o tyto zemní práce nás kontaktujte