Odvoz na skládku


Kromě přepravy a prodeje sypkých materiálů se naše nákladní autodoprava zabývá také odvozem sypkých materiálů na skládku.

Touto činností se rozumí likvidace a skládkování výkopových materiálů, kterými jsou:

  • výkopová hlušina
  • ornice
  • suť
  • beton
  • stavební suť
  • dřevo
  • dřevěné prvky
  • odpad

Pro odvoz materiálů na skládku používáme tyto stroje:


Tatra 815 S3
Nákladní automobil Tatra 815 S3
MAN
Nákladní automobil MAN
IVECO
Nákladní automobil IVECO

V případě vašeho zájmu nás kontaktujte.