Zemní práce - reference

Ukládání plastové jímky

ukládání plastové jímky ukládání plastové jímky
ukládání plastové jímky ukládání plastové jímky

Vnitropodniková komunikace TECHNOMETRA RADOTÍN

přístřešek na kola + okolní terénní úpravy

zemní práce a terénní úpravy zemní práce a terénní úpravy zemní práce a terénní úpravy
zemní práce a terénní úpravy zemní práce a terénní úpravy zemní práce a terénní úpravy

Zemní práce a terénní úpravy v okolí bytových domů Panorama Kyje

vnitropodniková komunikace vnitropodniková komunikace vnitropodniková komunikace
vnitropodniková komunikace vnitropodniková komunikace vnitropodniková komunikace

Výkop stavební jámy pro budovu INDUSTRIAL LOŽISKA v Praze 9

výkop stavební jámy výkop stavební jámy výkop stavební jámy

Rekonstrukce ulice Pod turnovskou tratí - Hloubětín

Rekonstrukce ulice v Hloubětíně Rekonstrukce ulice v Hloubětíně Výměna vodovodní přípojky
Vybudování uliční vpusti Rekonstrukce ulice v Hloubětíně Dokončená rekonstrukce ulice v Hloubětíně